Analitinės psichoterapijos mokymo programa

Analitinės psichoterapijos mokymo programa

Bendras programos pristatymas

C.G. Jungo analitinė psichologija yra viena iš psichodinaminės psichologijos sričių, integruojanti savyje ne tik psichologijos ir psichoterapijos patirtį, bet ir kultūrologijos, religijotyros bei mitologijos studijas. Archetipinių prielaidų analizė, pasitelkiant įvairius šaltinius, leidžia suprasti gelmines psichinio gyvenimo ištakas.  Išskirtinę vietą čia užima simbolių analizė ir jų svarba asmenybės augimui ir psichoterapiniam procesui. Asmenybės transformacijos klausimai yra vieni  pagrindinių analitinės psichologijos temų. Šie klausimai yra labai aktualūs ir mūsų besikeičiančiai visuomenei, augant susidomėjimui ir susirūpinimui žmogaus psichine sveikata ir psichoterapijos galimybėmis.      

 
Programos tikslas - parengti C.G.Jungo analitinės krypties psichoterapeutus. Programa sudaryta, atsižvelgiant į Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos reikalavimus ir atitinkamas mokymo programas Ciuricho ir Čikagos C.G. Jung institutuose.
Programa suderinta  su Pasaulinės analitinės psichologijos asociacija.
Programa patvirtinta Vilniaus universitete, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros posėdyje (2002m. balandžio 29 dieną.Protokolo Nr.7)

Programą sudaro keturios pagrindinės pakopos, kurios gali būti vertinamos ir kaip atskiri kvalifikacijos kėlimo kursai:

1.Įvadas į analitinę psichologiją

Teorinės studijos:

1.       analitinės psichologijos raida ir vieta šiuolaikiniame pasaulyje;

2.       psichikos struktūra ir dinamika;

3.       asmenybės raidos aiškinimas;

4.       asmenybės tipologija;

5.       sapnų ir kitos simbolinės medžiagos analizė;

6.       analitinė psichoterapija.  

Praktinių užsiėmimų metu supažindinama su pagrindiniais analitinės terapijos metodais (sapnų ir kitos simbolinės medžiagos analize;  aktyvia vaizduote).

 

2.Klinikiniai analitinės psichoterapijos aspektai

Teorinės studijos:

1.       asmenybės raidos procesai ir jų psichopatologija;

2.       neurozės teorijų lyginamoji analizė; kompleksai ir jų tyrimas;

3.       psichoterapinis procesas, jo dinamika ir metodai;

4.       perkėlimo/kontraperkėlimo santykių dinamika ir  analizė;

Praktinis darbas: klinikinis darbas su pacientais, supervizijos ir asmeninė psichoterapija.

3.Simboliniai analitinio proceso aspektai

Teorinės studijos:

1.       simbolių formavimasis ir transformacija;        

2.       simbolis psichoterapiniame procese;

3.       sapnai ir jų aiškinimas;

4.       pasakos ir mitai bei jų panaudojimas  psichoterapijoje;

5.       religijos psichologija;

6.       etniniai ir kultūriniai psichoterapijos aspektai.

Praktinis darbas: klinikinis darbas su pacientais, supervizijos ir asmeninė psichoterapija.

4.Individuacija ir transformacijos procesas

Teorinės studijos:

1.       asmenybės individuacija ir transformacija;

2.       etiniai psichoterapijos klausimai;

3.       psichoterapijos efektyvumo įvertinimas ir tyrimai.

Praktinis darbas: klinikinis darbas su pacientais, supervizijos ir asmeninė psichoterapija.
Bendra programos apimtis
Teorinės studijos -  1200 val. paskaitų ir seminarų;
asmeninė analizė -  mažiausiai 120 val.;
individualios supervizijos – mažiausiai 50 val.;

grupinės supervizijos 240 valandų

nuolatinis klinikinis darbas su pacientais – 5 metai.

Programos vykdytojai :

Programą organizuoja VšĮ Praktinės psichologijos studijų centras,
Programos vadovė - PPSC direktorė Doc. Dr. Gražina Gudaitė, sertifikuota jungiškosios krypties psichoanalitikė, sertifikuota geštaltpsichoterapeutė.
Studijų administratorė - PPSC psichologė, sertifikuota jungiškosios krypties psichoanalitikė Goda Rukšaitė.
 
Kontaktiniai duomenys: + 370 699 53 245, email: gruksait@gmail.com