Sigita Valevičienė

Psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė
 
Išsilavinimas: 
2002 VDU psichologijos bakalauro laipsnis
2004  VDU sveikatos psichologijos magistro laipsnis
2006-2007 Nr.67-60 Geštalt bazinio lygmens psichoterapijos studijos (Vilnius)
2021 Nr.AP-64 Analitinės psichoterapijos studijos (Vilnius)
Darbo patirtis: 
2005-2015 VšĮ Kauno Dainavos PSC medicinos psichologė
Nuo 2004 metų iki dabar privati konsultavimo praktika pagal individualią veiklą (individuali psichoterapija, šeimų ruošimas gimdymui ir tėvystei, porų konsultavimas)
Nuo 2016 iki 2022 Kauno krikščioniškieji gimdymo namai, medicinos psichologė (paskaitos nėščiosioms ir šeimoms, konsultavimas)
Nuo 2009 seminarų motinystės tema vedančioji, iniciatyvos „Mama mums rūpi“ lektorė
2018 m. išleista knyga “Motinystės kelias“ . Alma littera
Nuo 2022 m. spalio mėn. Mokymai specialistams “Pogimdyvinės depresijos atpažinomas, rizikos vertinimas, prevencija ir priežiūra” lektorė. Kursai finansuojami LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir koordinuojami „Higienos instituto kompetencijų centro". aa
 
Sigita Valevičienė 
Psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė
 
 
Psychologist, Jungian psychotherapist
 
Education:
2002 Bachelor's degree in psychology at VDU
2004 VDU health psychology master's degree
2006-2007 No. 67-60 Gestalt basic level psychotherapy studies (Vilnius)
2021 No. AP-64 Analytical psychotherapy studies (Vilnius)
 
Work experience:
2005-2015 Medical Psychologist at Kaunas Dainava PSC
From 2004 until now, private counselling practice (individual psychotherapy, preparing families for childbirth and parenthood, couple’s counseling)
From 2016 to 2022, Kaunas Christian Maternity Hospital, medical psychologist (lectures for pregnant women and families, counseling)
Since 2009, she has been leading seminars on the topic of motherhood, and lecturer at the initiative "Mama mums rūpi".
 2018 the book "Motinystės kelias" was published. Alma littera
From 2022 October month. Training for specialists "Recognition of postpartum depression, risk assessment, prevention and care" lecturer. The courses are financed by the Ministry of Health of the Republic of Lithuania and coordinated by the "Competence Center of the Institute of Hygiene".