Rasa Šilalytė


Esu klinikinė psichologė, jungiškos krypties psichoanalitikė

Konsultacijų adresas:  Šv. Ignoto g, 5-254, Vilnius
Telefonas:  +370 610 27010

El. paštas:  rasa.silalyte@gmail.com

Išsilavinimas:    
2001m. įgijau Klinikinės psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus Universitete.
2003m. baigiau Geštaltinės psichoterapijos bazinio lygmens mokymosi programą Praktinės psichologijos studijų centre (PPSC).
2010m. įgijau psichoterapeuto kvalifikaciją C.G.Jungo analitinės psichoterapijos programoje PPSC
2017m. įgijau jungiškosios krypties psichoanalitikės kvalifikaciją (PPSC, LAPA, sertifikuota jungiškų analitikų rengimo programa)

Darbinė patirtis
Nuo 2001m dirbu medicinos psichologe Psichikos sveikatos centre ir Reabilitacijos skyriuje. Nuo 2007m. užsiimu privačia praktika. Dirbu su žmonėmis, turinčiais santykių ir bendravimo, pasitikėjimo ir savivertės sunkumų, norinčiais geriau pažinti savo jausmus, tapti sąmoningesniais ir gyventi autentišką gyvenimą. Terapijos metu siekiu padėti žmonėms rasti geresnį ryšį su kitais, bet pirmiausia su savimi- savo jausmais, kūnu, psichikos gelmėmis, rasti vidinių resursų įveikti gyvenimo sunkumus. LAPA rengiamoje viešų paskaitų programoje skaičiau paskaitas temomis: „Savasties archetipas ir kelionė į save“, „Romantiškos meilės mitas Vakarų kultūroje“, „Vidinio gydytojo, išminčiaus archetipas“, „Aš pažinau karalių tavyje“: kaip per projekciją susigrąžinti sielą“.
Taip pat vedu praktinius seminarus bei asmeninio patyrimo grupes specialistams ir visuomenei apie savęs pažinimą, savigarbos stiprinimą, emocinį intelektą ir kt. Esu lektorė tarptautinėse prevencinėse vaikų emocinio intelekto ugdymo programose „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“.
Narystė:
Lietuvos analitinės psichologijos asociacijos LAPA narė,
Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos IAAP (International Association for Analytical Psychology) narė.