Lietuvos Analitinės psichologijos asociacijos pareiškimas apie karą Ukrainoje

2022 03 05
Lietuvos Analitinės psichologijos asociacijos (LAPA) pareiškimas apie karą Ukrainoje

Su didžiuliu nerimu ir susirūpinimu stebime, kas vyksta Ukrainoje. Mes smerkiame kruvinus Rusijos karo prieš Ukrainą veiksmus. Teigiame, kad Putino režimo vykdomo smurto prieš suverenios valstybės žmones negalima toleruoti, jį reikia aktyviai stabdyti.
Palaikome herojiškai besiginančius Ukrainos žmones. Įkvepia jų drąsa, ryžtas ir tvirtumas ginant savo šalies nepriklausomybę ir atlaikant nežmoniškas gyvenimo sąlygas karo įkarštyje. Kiek įmanoma, mes tęsiame anksčiau pradėtą bendradarbiavimą su Ukrainos kolegomis. Teikiame ir teiksime jiems moralinę ir psichologinę pagalbą šiuo sunkiu metu.
Su viltimi ir tikėjimu, kad blogis bus sustabdytas, ir sąmoningumas laimės
LAAP prezidentė ir nariai

1916 m. gruodį studijos Pasąmonės procesų psichologija pratarmėje Jungas rašė: “Dabartinį karą lydintys procesai – pirmiausia visuomenės nuomonės sužvėrėjimas, visuotiniai šmeižtai, neįsivaizduojamas vandalizmo šėlsmas, negirdėtas melo srautas, žmonių negebėjimas sustabdyti kruvinąjį demoną – kaip niekas kitas įkyriai pakiša mąstančiam žmogui chaotiškos pasąmonės, neramiai snūduriuojančios po tvarkingu sąmonės pasauliu, problemą. Šis karas negailestingai parodė civilizuotam žmogui, kad jis tebėra barbaras… . Tačiau paskiro individo psichologija atitinka tautų psichologiją. Tai, ką daro tautos, daro ir kiekvienas individas, ir kol tai daro paskiras individas, tol daro ir tautos. Tik keičiantis paskiro individo nuostatai pradeda keistis tautų psichologija.” (CW 7, S. 13 – 14) (Raudonoji knyga, p. 215, vertė Austėja Merkevičiūtė, Ramutė Rybelienė)