Ieva Bieliauskienė

IEVA BIELIAUSKIENĖ

Klinikinė psichologė, analitinės krypties psichoterapeutė ir psichoanalitikė

Psichoterapinio darbo sritis: individuali suaugusiųjų psichoterapija ir psichoanalizė. 

Studijos
1999 m. įgijau klinikinės psichologijos magistrės laipsnį Vilniaus universitete. 2001 m. baigiau geštaltinės psichoterapijos programos bazinio lygmens studijas Praktinės psichologijos studijų centre ir pradėjau gilintis į analitinę C.G. Jungo psichologiją. 2006 m. tapau analitinės krypties psichoterapeute, o 2007 m., baigusi Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos mokymo programą - jungiškosios krypties psichoanalitike.

Psichoterapinė veikla

1999 -2004 m.m. dirbau klinikine psichologe Vilniaus Psichikos sveikatos centro Psichoterapijos filiale. Nuo 2003 m. pradėjau privačią psichoterapeutės praktiką, kurią tęsiu iki šiol.
Esu Praktinės psichologijos studijų centro rengiamų Praktinių psichoterapijos įgūdžių mokymo kursų ir Analitinės psichoterapijos mokymo programos dėstytoja ir supervizorė. 
Konsultuoju ir supervizuoju lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Akademinė veikla
2014 m. Vilniaus universitete apsigyniau disertaciją „Psichoterapijos veiksmingumo kokybinė analizė: vyrų ir moterų terapinių veiksnių refleksija“ ir įgijau socialinių mokslų daktarės laipsnį. Šiuo metu esu VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros lektorė, taip pat dalyvauju šios katedros vykdomuose mokslo tyrimų projektuose. 

Kita veikla
Nuo 2002 m. iki šiol esu VšĮ „Vaiko labui“ ekspertė bei pedagogų rengimo konsultantė.
Mano profesinio domėjimosi sritys – analitinė psichologija ir psichoterapija, lyčių psichologija, psichoterapinė pagalba LGBT* bendruomenės nariams.

El.paštas: ieva.bieliauskiene@gmail.com
Telefonas: 8610 45989
Konsultacijos vyksta Bernardinų g. 8/8, Vilniuje.