Gražina Gudaitė

Kontaktinė informacija:
Email: g.gudait@gmail.com,

Kalba: Lietuvių, anglų, rusų

Profesinė veikla:
Nuo 2010 m.iki šiol -VU klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros profesorė, nuo 2001 m. tos pačios katedros docentė, nuo 1993m. vyresnioji asistentė. VU vadovauja asmenybės psichodinamikos tyrimų grupei,  atliekančiai psichoterapijos veiksmingumo, santykių sistemos  ir kitus mokslinius tyrimus. 
Nuo 2000 m. iki šiol -privati psichoterapinė praktika, seminarai  bei vadovavimas podiplominėms Analitinės psichologijos  studijoms  Praktinės psichologijos studijų centre.
Nuo 1997m. iki šiol-veda analitinės psichologijos seminarus dirbantiems psichologams ir psichoterapeutams iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Rusijos; Baltarusijos Vilniuje. Skaitė paskaitas ir veda seminarus  Gardino medicinos akademijoje; Talino praktinės psichologijos centre, Ciuricho  tarptautiniame analitinės psichologijos institute, Estijos ir Suomijos jungtinėje analitikų mokymo programoje.
Nuo 1983 m. – dirbo Resp.N. Vilnios psichiatrinės ligoninės psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos centre, buvo šio centro vadovė.

Studijos:
Vilniaus universitetas- 2009 m.  - habilitacijos procedūra, ”Asmenybės pokyčiai: sąlygos procesai ir vertinimas.” 1993 m. – apgynė daktaro disertacija;1983 m. – baigė VU, psichologijos specialybę..
1994-2001m. studijavo analitinę psichologiją Čikagos C.G. Jung Institute ir Ciuriche, 2001 tapo  tarptautiškai pripažinta  jungiškąja psichoanalitike bei individualia IAAP nare.
1990 - 1994 m. geštaltinės terapijos programa (vad. Greanstad, Norvegija).

Publikacijos:
Yra parašiusi keliasdešimt straipsnių įvairiais analitinės psichologijos klausimais bei keletą knygų, tarp jų:  „Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose (2001)“, „ Įvadas į analitinę psichologiją (1996,2002)“
„ Klinikinis psichologinis vertinimas: užduotys ir vertinimo principai“(2007), „ Santykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta (2016). Sudarė kolektyvines monografijas „Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija“(2008), „Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai(2014), kartu su M. Stein „ Confronting Cultural Trauma: Jungian Approaches to Understanding and Healing“ (2014).    

Tarptautinė veikla  
Nuo 2016 m.yra Tarptautinės pasaulinės analitinės psichologijos asociacijos valdybos narė (IAAP, Executive Committee), yra akademinio šios valdybos subkomiteto narė, profesinio mokymo tyrimų grupės vadovė.     
Skaitė per dešimt pranešimų įvairiose tarptautinėse konferencijose Čikagoje, Jeilio universitete,  Florencijoje, Ciuriche; Kopenhagoje, Prahoje etc. Buvo Europos konferencijų  Vilniuje (2009),Peterburge (2012), Trieste ( 2015), pasaulinio kongreso Kiote (2016),  programos komitetų narė.