Covid-19 ir karantinas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo, valstybinėse ir privačiose  socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinąsias socialines paslaugas.
Viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

Rekomenduojame psichikos sveikatos specialistams  susipažinti su Lietuvos traumų psichologijos asociacijos pateikta medžiaga:
https://traumupsichologija.lt/informacija-apie-covid-19-virusa-psichikos...