Atvirų paskaitų ciklas 2017 m.-2018 m.

Paskaitas skaito jungiškosios krypties psichoanalitikai ir psichoterapeutai. Į jas kviečiame visus besidominčius vidiniu žmogaus gyvenimu. Po kiekvienos paskaitos galima lektoriui užduoti rūpimus klausimus.

2017 m. spalio 19 d.
Elona Lovčikienė    Pokalbis su Pojūčių teatro spektaklio „Pirmapradis“
pagal C.G. Jungo kūrybą režisiere Karolina Žernyte ir aktoriais.

2017 m. lapkričio 16 d.
Jurgita Misiūnaitė    Budizmas ir jungiškoji psichologija.

2017 m. gruodžio 7 d.
Eglė Beinorienė    Kaip prisijaukinti šešėlį? Analitinės psichologijos ir
baltų pasaulėžiūros sąsajos.

2018 m. sausio 18 d.
Algis Petronis    Modernus žmogus ir jo žirgas sapnuose, dainose, mituose.

2018 m. vasario 15 d.
Agnė Morkvėnaitė-Vasiliauskienė    Išbėgioti Artemidę: moteriško tapatumo transformacijų galimybės.

2018 m. kovo 15 d.
Sigita Kemerienė     Prasmės klausimai analitinėje psichologijoje.

2018 m. balandžio 19 d.
Dr. Ieva Povilaitienė     "Norėjau patekėti, tarsi pats būčiau saulė": įveikiant vidurio amžiaus krizę.

2018 m. gegužės 17 d.
Dr. Giedrė Bulotienė    Archetipiniai motyvai sergančiųjų vėžio liga terapijoje.

Paskaitų pradžia 18:30, pabaiga 20:00.
Paskaitos vyksta Vilniaus g. 39, Vilniaus Mokytojų namų Svetainėje 1 a.
Vienos paskaitos kaina 5 EUR

Daugiau informacijos apie atvirų paskaitų ciklą:
lapalaiskai@gmail.com
Elona Lovčikienė, tel.: 8699 37686
Visus norinčius tiesiogiai gauti informaciją apie atvirų paskaitų ciklus kviečiame atsiųsti žinutę šiuo adresu: lapalaiskai@gmail.com