Algirdas Petronis

Telefonas: +370 68210748.
Privati psichoterapijos praktika Aušros Vartų, 12 - 112, Vilnius

Analitinę psichologija domėtis ir ją studijuoti pradėjau 1992 metais, baigiau pirmąją Lietuvoje Įvadinę Analitinės psichologijos programą.
Nuo 1997 studijavau “Tolesnio analitinės psichologijos mokymo programoje”, dalyvavau Ciuricho Jungo instituto organizuotoje specialioje seminarų programoje Rytų Europai.
1991 – 1997 Studijavau psichologiją Vilniaus Universitete, gavau psichologijos magistro laipsnį.
Nuo 2002 studijavau tarptautinėje analitinės psichoterapijos mokymo programoje, 2006 tapau analitinės krypties psichoterapeutu ir 2007 jungiškosios krypties psichoanalitiku.

1996 – 1998 dirbau Vilniaus Psichiatrijos klinikos psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo centre. 1997 – 2002 dirbau Pedagoginiame – psichologiniame centre, psichologu, nuo 1999 metų skyriaus vadovu.
Nuo 1997 dirbu Vilniaus Šeimos centre psichologu, nuo 2001 centro vadovu.
Nuo 1997  konsultuoju privačiai.