Atvirų paskaitų ciklas 2012-2013

Paskaitas skaito jungiškosios krypties psichoanalitikai. Į jas kviečiame ne tik psichikos sveikatos specialistus, bet ir visus besidominčius vidiniu žmogaus gyvenimu. Po kiekvienos paskaitos galima užduoti lektoriui Jums rūpimus klausimus.

2012 m. gruodžio 6 d.

Elona Ilgiuvienė. Instinkto ir archetipo sampratos analitinėje psichologijoje. Pasaulio pabaigos archetipas.

2013 m. sausio 17 d.

Prof. habil. dr. Gražina Gudaitė. Analitinės psichoterapijos galimybės šiuolaikiniame sociokultūriniame kontekste.

2013 m. vasario 7 d.

Rasa Šilalytė. Savasties archetipas ir kelionė į save.

2013 m. kovo 7 d.

Algirdas Petronis. Jungiškoji pasakos "Jonukas ir Grytutė" interpretacija.

2013 m. balandžio 4 d.

Agnė Morkvėnaitė-Vasiliauskienė. Vaiko archetipas: tarp amžinos jaunystės ir dieviškojo kūrybiškumo

Paskaita buvo numatyta 2013 03 28 dieną. Ji nukelta viena savaita vėliau ir įvyks 2013 04 04 dieną (ketvirtadienį).

2013 m. balandžio 18 d.

Goda Rukšaitė. Iniciacija - mirusi atgyvena ar gyva psichikos tikrovė? 

2013 m. gegužės 16 d.

Dr. Asta Zbarauskaitė. Destrukcija ir kūrimas: vidinės transformacijos procesas.

Paskaitų pradžia 18:30, pabaiga 20:00.

Paskaitos vyksta Daukanto a. 1, Vilniuje, Šv. Kryžiaus namų salėje.

Įėjimas laisvas, pro vartelius nuo Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčios pusės.

 
Atsisiųskite skelbimą