Atvirų paskaitų ciklas 2011-2012

Paskaitas skaito jungiškosios krypties psichoanalitikai. Į jas kviečiame ne tik psichikos sveikatos specialistus, bet ir visus besidominčius vidiniu žmogaus gyvenimu. Po kiekvienos paskaitos galima užduoti lektoriui Jums rūpimus klausimus.
2011 m. lapkričio 24 d.
Elona Ilgiuvienė. Depresija – tamsioji sielos naktis.
 

2012 m. sausio 19 d.

Algis Petronis. Pasaka kaip vidinės transformacijos metafora.
 

2012 m. vasario 23 d.

Ieva Bieliauskienė. Motinos archetipas ir kompleksas analitinėje psichologijoje.
 

2012 m. kovo 29 d. 

Ieva Žiedienė. Šešėlio pažinimo reikšmė ir galimybės.
 

2012 m. balandžio 19 d.

Goda Rukšaitė. Individuacija – kelias savęs link 

 
Paskaitų pradžia 18:30, pabaiga 20:00.
Paskaitos vyksta Daukanto a. 1, Vilniuje, Šv. Kryžiaus namų salėje.
Įėjimas laisvas, pro vartelius nuo Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčios pusės.

__________________

VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra kartu su Praktinės psichologijos studijų centru 2011 rugsėjo 2 d. kvietė į paskaitą
 Pykčio prasmė
Paskaitą skaitė pasaulyje gerai žinoma jungiškosios krypties psichoanalitikė iš Ciuricho Profesorė Verena Kast.

Prof. Verena Kast yra viena žymiausių šiuolaikinės analitinės psichologijos kūrėjų. Ji skaito paskaitas daugelyje pasaulio šalių, yra parašiusi keletą knygų, kurios vertinamos kaip įdomi analitinės paradigmos plėtotė, bandanti aiškinti šiuolaikinės visuomenės ir individo problemas, tai yra: ”The Dynamics of Symbols”,”The Creative Leap: Psychological Transformation Through Crisis”, “A Time to Mourn. Growing through the Grief Process“. Kai kurios profesorės knygos yra išverstos į lietuvių kalbą, tai – “Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu”, “Gyvenimo krizės tampa gyvenimo galimybėmis”, “Prarasti ir atrasti save”.
 Prof. Verena Kast aktyviai dalyvauja Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos veikloje, yra buvusi šios asociacijos prezidentė.
_______________________

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija baigė 2010-2011 m. atvirų paskaitų ciklą.

Paskaitas skaitė jungiškosios krypties psichoanalitikai. Jose dalyvavo didelis būrys psichikos sveikatos specialistų ir kitų besidominčių vidiniu žmogaus gyvenimu. Norintieji po kiekvienos paskaitos galėjo užduoti lektoriams jiems rūpimus klausimus.

Informacija apie visą praėjusį paskaitų ciklą prisegtame dokumente.