Analitinės psichologijos literatūra lietuvių kalba

Knygos:

Bly, Robert. Geležinis Džonas: Knyga apie vyrus / Kaunas: Mijalba, 2004
Bolen, Jean Shinoda. Deivė kiekvienoje moteryje. Alma littera, Vilnius, 2016
Bolen, Jean Shinoda. Kiekvienas vyras - dievas. Alma littera, Vilnius, 2016
Bosnak, Rober. Trumpas sapnų kursas. Elementarus jungiškojo sapnų interpretavimo vadovas. Meridianus, Kaunas, 2013
Campbell Joseph. Herojus su tūkstančių veidų. Tyto Alba, Vilnius, 2015
Estes, Clarisa Pinkola. Bėgančios su vilkais / Vilnius: Alma Littera, 2005
Jung, Carl Gustav. Archetipai ir kolektyvinė pasąmonė/ Vilnius: Margi raštai, 2015
Jung, Carl Gustav. Psichologiniai tipai/ Vilnius: Margi raštai, 2013
Jung, Carl Gustav. Du traktatai apie analitinę psichologiją: Apie pasąmonės psichologiją. Santykis tarp Aš ir pasąmonės / Vilnius: Margi raštai, 2012
Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai / Vilnius: Margi raštai, 2010
Jung, Carl Gustav. Psichoanalizė ir filosofija / Vilnius: Pradai, 1999
Jung, Carl Gustav. Psichologija ir religija/ Vilnius: Aidai, 1998
Jung, Carl Gustav. Žvelgiant į pasąmonę / Kaunas: Taura, 1994
Kalsched, Donald. Vidinis traumos pasaulis. Archetipinė žmogaus dvasios gynyba. Vaga, Vilnius, 2016
Kast, Verena. Atsisveikinimas su aukos vaidmeniu / Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2002
Kast, Verena. Gyvenimo krizės tampa gyvenimo galimybėmis: kaip aktyviai panaudoti kritines gyvenimo situacijas / Marijampolė: Ardor, 2006
Kast, Verena. Prarasti ir atrasti save / Vilnius: Vaga, 1998
Miller, Alice. Nereikalingas raktas/ Vilnius: Vaga, 2014
Miller, Alice. Gyvenimo keliai/ Vilnius: Vaga, 2013
Miller, Alice. Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška / Vilnius: Vaga, 2010
Miller, Allice. Kūno maištas / Vilnius: Vaga, 2012
Gudaitė, Gražina. Santykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta/ Vilnius: Vilniaus Universitetas, 2016
Gudaitė, Gražina. Įvadas į analitinę psichologiją / Vilnius: VU leidykla, 2002
Gudaitė, Gražina. Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose / Vilnius: Tyto Alba, 2001
Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai. Sud. Gražina Gudaitė, Vilniaus Universitetas, Vilnius, 2014
Zoja, Luigi. Tėvas. Istorinė, psichologinė ir kultūrinė perspektyva / Vilnius: UAB Ciklonas, 2006

Kai kurie spausdinti straipsniai:

Ilgiuvienė E. Instinktai, archetipai ir pasaulio pabaiga// Šiaurės Atėnai, 2012
Gudaitė G. Lozovskaja J. Moterų agresijos ir tėvo komplekso sąsajos// Tarptautinis psichologijos žurnalas:biopsichosocialinis požiūris, 2010,6,p. 99-120
Gudaitė G. C.G. Jungo psichologija // Psichoterapija: Knyga profesionalams ir smalsiems. Straipsnių rinkinys. Red.E.Laurinaitis ir R. Milašiūnas. Vaistų žinios, 2008
Grigutytė N. Vaikystėje patirtos seksualinės prievartos įveika ir sąsajos su motinos kompleksu/Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilniaus universiteto leidykla, 2008
Gudaitė G. Psichoterapinių santykių savitumas ir jų sklaida // Santykis ir pokytis: gelminės psichoterapinių ryšių prielaidos. Kolektyvinė monografija. Sudarė G.Gudaitė. Vilniaus universiteto leidykla, 2008
Rukšaitė G. Santykio su tėvu svarba moters individuacijai // Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilniaus universiteto leidykla, 2008
Rukšaitė G. Gudaitė G.Gelminio tapatumo pokyčiai ir asmenybės santykių sklaida ilgalaikėje psichoterapijoje // Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilniaus universiteto leidykla, 2008
Zbarauskaitė A. Globojamų paauglių mergaičių gėdos jausmo išgyvenimas// Santykis ir pokytis: tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilniaus universiteto leidykla, 2008
Gudaitė G. Butkus G.Savasties fenomenologijos prielaidos ir sąsajos su emocine savireguliacija // Sveikatos mokslai, 2006, Nr.1-2, p.14-19
Gudaitė G. Sovietinių traumų padariniai ir analitinis procesas // Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Sudarė D.Gailienė. Vilnius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004
Gudaitė G. C.G. Jungo samprata apie sapnus ir psichoterapinį procesą/ Lietuvos dinaminės psichiatrijos žurnalas; 2000 Nr. 1 p.18-30;