Pradinis

Analitinė psichologija- tai C.G. Jungo sukurta teorija, atspindinti sudėtingą psichinio gyvenimo vaizdą, kur ypatingą vietą užima pasąmoningųjų procesų analizė, atskleidžianti asmens motyvacijos sferą, nubrėžianti asmenybės struktūros ir gelminio tapatumo kontūrus, suteikianti kryptį asmenybės raidos, patologijos bei psichoterapijos sampratai. Ši teorija priskiriama tarpdalykinei paradigmai, nes integruoja savyje ne tik psichologijos, bet ir kultūros, istorijos bei religijotyros studijas.

Lietuvos analitinės psichologijos asociacija ( toliau LAPA) vienija Lietuvos jungiškosios krypties psichoanalitikus ir jungiškosios krypties psichoterapeutus. Asociacija skatina analitinės psichologijos teorijos ir praktikos plėtrą Lietuvoje, populiarina šią paradigmą visuomenėje, plėtoja tarptautinius ryšius, rūpinasi narių kvalifikacija ir kompetencija.

Asociacijai vadovauja Prezidentė Gražina Gudaitė ir Taryba, kurią sudaro Algis Petronis, Goda Rukšaitė, Elona Ilgiuvienė ir Ieva Bieliauskienė.